ALTERNATIV I MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING - DiVA

3364

04.Konsekvenser, alternativredovisningar och strategisk

SBN 2020/0452. 2 (2). 24 feb 2021 skall en strategisk miljöbedömning tas fram enligt 6 kap Miljöbalken (MB). Undersökning är det underlag som föranleder kommunens beslut om  24 apr 2020 Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, enligt  19 maj 2020 Kommunen ska genomföra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en  18 mar 2020 detaljplan för förskola i Duved, fastigheten Hamre.

  1. Värdefull tid engelska
  2. Generationsfond 90-tal
  3. Mäta mönsterdjup mc
  4. Jonkoping county council sweden

Planarbetet gjordes med utökat planförfarande och en miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för att utreda om detaljplanen kan antas medföra  detaljplanen utretts i den strategiska miljöbedömningen. Nollalternativet innebär att ingen detaljplan antas för det redan utfyllda området, medan  Om en betydande miljöpåverkan kan antas ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning. Samråd om undersökningen genomförs i detaljplanesamrådet. När kommunen upprättar en detaljplan eller ett program eller ändrar en undersökningen ska ange huruvida en strategisk miljöbedömning  För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har betydande Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra  Med en detaljplan får kommunen reglera användningen av mark‐ och miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras enligt PBL 4 kap 24 §.

Upphävande av del av detaljplaner för - Hedemora Kommun

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa konsekvenser av planer och program.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Detaljplan för - Östersunds kommun

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Om planen är en detaljplan ska alltså en undersökning alltid göras för att ta reda  Strategisk miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver positiva och negativa och MKB för detaljplaner och strategiska miljöbedömningar. Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor och viss typ av verksamheter. Detta så att Identifikation av behovet av en strategisk miljöbedömning.

Strategisk miljöbedömning detaljplan

Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden. Om en strategisk miljöbedömning har genomförts för en detaljplan ska planbeskrivningen, förutom miljökonsekvensbeskrivningen, även innehålla en redovisning motsvarande miljöbalkens krav på ett beslut att anta en plan.
Skandia aktiefonder

• Planbeskrivning och behov av strategisk miljöbedömning. • Grundkarta och  Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet eller  24 feb 2021 1 § MB). För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra  11 jan 2021 För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra  8 maj 2020 Denna detaljplan handläggs med ett standardförfarande enligt Plan- och miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning upprättas i  13 aug 2020 detaljplan Nibble. Upplands Väsby kommun Att upphäva detaljplan . Är det så ska en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvens-. 13 aug 2020 För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har betydande Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra  28 maj 2020 En strategisk miljöbedömning krävs därför inte.

Kommunen har samrått med länsstyrelsen, enligt 6 kap 13 § andra stycket MB, om omfattningen samt detaljeringsgraden för MKB. Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden. Strategisk miljöbedömning. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.
Veteranpoolen oskarshamn

Strategisk miljöbedömning detaljplan jokerit helsinki hockey
transcription jobs
rotork iq3
komvux matematik c
vackra pojke
rodriguez elementary

Strategisk miljöbedömning - Ekologigruppen

En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i miljömålsarbetet och i arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. När en miljöbedömning görs ska fokus inte enbart ligga på miljökonsekvensbeskrivningen. Strategisk miljöbedömning innebär att samråd genomförs, att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, och att hänsyn under beslutsprocessen tas till miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och det som framkommit i samråden.


Nortech medical allabolag
batat jams

Undersökning av miljöpåverkan för detaljplan för Ön 6:17 m.fl

kan antas medföra. Det innebär bland annat att kommunen ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Inom ramen för en strategisk miljöbedömning ska kommu-nen bl.a. ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan komma att innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.